تبلیغات

تبلیغات

عصبانیت زنان جنبه ژنتیكی دارد

مجموعه : زنان
محققان دریافته اند احتمال وجود ژن هایی كه دربرگیرنده های سروتونین در سلول های مغزی است در زنان عصبی بیشتر است

بسیاری از بیماری‌های قلبی زنان كه ریشه در عصبانیت و خشم آنان دارد، ناشی از عوامل ژنتیكی است.

به گزارش مهر به نقل از هلت دی، تحقیقات روی ژن هایی كه مغز را تحت تاثیر قرار می دهند به دانشمندان كمك خواهد كرد تا بهتر دریابند چگونه وضعیت ژنتیكی و روحی و نهایتا سلامت در زنان و مردان با هم ارتباط دارند.

محققان در تلاش هستند عوامل موثر بر بیماری قلبی را دریابند. بر این اساس محققان دریافته اند احتمال وجود ژن هایی كه دربرگیرنده های سروتونین در سلول های مغزی است در زنان عصبی بیشتر است. در واقع این ژن پروتئین مهمی را می سازد كه به ارتباط سلوله ای عصبی با هم كمك می كند.

مطالعات دیگر نشان داده هیجانات انسان تحت تاثیر ژن ها یی قرار دارد كه سایر جنبه های پردازش سروتونین مغز را كنترل می كنند. محل این ژن روی كروموزوم X است، بنابراین مردان یك ژن و زنان كه دارای دو كروموزوم X هستند دو كپی از این ژن را دارند. افزایش سطوح خشم و نفرت با عوامل ژنتیكی ارتباط دارد كه ممكن است در ایجاد برخی بیماری های مزمن نقش داشته باشند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات