تبلیغات

تبلیغات

کمک لبنیات به سوزانده شدن چربی

مجموعه : تغذیه مناسب

بر طبق تحقیقات جدید پرکردن یخچال از شیر ، پنیر و ماست ، کاهش وزن و سوزانده شدن چربی بدون اینکه نیاز به کاهش شدید کالری باشد راحت تر کرده است . اگر چه میزان کالری مصرفی مهم می باشد اما این مطالعه نشان داده که افراد چاق که رژیم غذائی دارای میزان زیادی از لبنیات دارند به نسبت افرادی که همان میزان کالری را دریافت کرده ولی رژیم غذائی آنها دارای لبنیات کمی است به میزان قابل توجهی وزن و چربی بیشتری را از دست می دهند . در صورتیکه رژیم غذایی غنی از لبنیات با رژیم غذائی بدون لبنیات مقایسه شود دیده می شود که میزان کاهش وزن و چربی با رژیم غنی از لبنیات دوبرابر خواهد بود . همچنین دیده شده است که مصرف ۳ تا ۴ وعده محصولات لبنی در طول روز درکاهش وزن مؤثرتر از قرص های کلسیم به تنهایی یا غذاهای غنی از کلسیم است .

مطالعات قبلی نشان داده بودند که رژیم غذایی غنی از کلسیم در کاهش وزن مؤثر هستند ولی این مطالعه نشان داد که موضوع به بیش از فقط کلسیم مربوط می شود . کلسیم عامل مهمی در کنترل تنظیم کالری های بدن است و محصولات لبنی حتی از کلسیم مهم تر است . بدون تغییر کالری مصرف شده می توان میزان کاهش وزن و چربی را تغییر داد .

محصولات لبنی نسبت به کلسیم در کاهش وزن مؤثرترند .

در این مطالعه محققین اثرات سه رژیم مختلف را روی کاهش وزن در ۳۲ فرد چاق مقایسه کرده اند . هر کدام از شرکت کنندگان در مطالعه میزان مصرف روزانه کالری خود را به ۵۰۰ کالری در روز برای ۲۴ هفته رساندند و به سه گروه تقسیم شدند .

الف – غنی از لبنیات : مصرف کل کلسیم حدود ۱۲۰۰ – ۱۳۰۰ میلی گرم در روز از سه تا چهار فنجان غذاهای لبنی بخصوص ماست ، شیر و پنیر

ب – غنی از کلسیم ولی با لبنیات کم : مصرف کل کلسیم حدود ۱۲۰۰-۱۳۰۰ میلی گرم در روز از یک فنجان لبنیات در روز بعلاوه یک قرص ۸۰۰ میلی گرمی کلسیم

ج – لبنیات کم ، کلسیم کم : مصرف کل کلسیم ۵۰۰-۴۰۰ میلی گرم در روز و از یک فنجان مواد لبنی.

شرکت کنندگان در این مطالعه آزاد بوند که لبنیات خود را از بین لبنیات معمولی یا کم چربی یا بدون چربی انتخاب کنند . این افراد عمدتاً لبنیات بدون چربی یا کم چربی را انتخاب کردند . البته میزان مصرف کلی چربی در همه آنها یکسان بود .

این مطالعه نشان داد تمام گروهها وزنشان کم شد ولی گروهی که رژیم غذائی غنی از لبنیات داشتند حداکثر کاهش وزن یعنی حدود ۱۱ کیلو را نشان دادند در حالیکه در گروه مصرف کننده مکمل های کلسیم ۹ کیلو و در گروه با مصرف کم لبنیات و کلسیم ، کاهش وزن حدود ۷ کیلو بود .

میزان کاهش وزن بطور متوسط در گروه غنی از لبنیات ، ۱۱ درصد و در گروه بدون کلسیم و لبنیات ۶ درصد . این به این معناست که اگر شما روزانه ۳ تا ۴ فنجان لبنیات مصرف کنید میزان تأثیر رژیم با کاهش متوسط کالری مساوی با کاهش شدید کالری بدون مصرف لبنیات خواهد بود .

بعلاوه محققین دریافتند که گروه با رژیم غنی از لبنیات چربی بیشتری را به خصوص در ناحیه میانی بدن نسبت به سایر گروهها از دست می دهند .

چربی اضافه در ناحیه شکم همراه با ریسک بالاتر حملات قلبی و سایر مشکلات جسمانی است .

« نقش لبنیات در کاهش وزن »

مطالعات قبلی نشان داده بود که کلسیم از طریق افزایش تجزیه چربی در سلولهای چربی می تواند کاهش وزن را تشدید کند ولی این مطالعه نشان داد که مصرف کلسیم از طریق محصولات لبنی می تواند این اثرات را تشدید کند . لبنیات بدلایل ناشناخته به نسبت کلسیم به تنهایی اثر بیشتری روی کاهش چربی و بخصوص کاهش چربی تنه دارد .

اگر چه اکثریت اثرات تشدید کنندگی کاهش وزن بعلت کلسیم موجود در لبنیات است . ولی مجموعه ای از سایر مکانیسم های احتمالی وجود دارند که می توانند اثرات بهتر لبنیات را توضیح دهند . برای مثال بعضی از مواد معدنی موجود در لبنیات مثل فسفر و منگنز ممکن است اثرات مفید کلسیم روی تجزیه چربی در سلولها را تشدید کنند . بعلاوه پروتئین های موجود در لبنیات ممکن است به حفظ عضلات و افزایش متابولیسم کمک کنند .

البته این نتایج نباید بعنوان مجوزی جهت افزایش بی رویه محصولات لبنی به عنوان کاهش وزن تلقی شوند . باید به این نکته توجه کرد که پایه اصلی کاهش وزن هنوز سوزانده شدن کالری بیشتری نسبت به آنچه که مصرف می کنید است .

در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که محصولات لبنی و کلسیم در حفظ عضلات ، کاهش چربی از نیمه فوقانی بدن و تشدید پروسه کاهش وزن مؤثر هستند .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات