تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

مجموعه : گالری عکس روز
عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده
خوشبختانه این خانم با استفاده از یک نردبان، سالم از این گودال بیرون آمد.به گزارش تکناز  در تولدو، شمال غرب اوهایو ناگهان جاده نشست کرد و گودالی با ۱۰ متر عمق ماشین این خانم بدشانس را بلعید.
 
 

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

عکس هایی از اتفاق غیر مترقبه برای خانم راننده

 
منبع: روزگار نو

تبلیغات