تبلیغات

تبلیغات

شیطان جدید کشور لبنان را بشناسید (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
شیطان جدید کشور لبنان را بشناسید (+عکس)
امام مسجد قطیش گفته است افرادی که از دولت سوریه و حزب الله حمایت کنند، نباید در قبرستان مسلمانان دفن شوند. وی حزب الله را همانند اسرائیل دانسته و گفته است هر دو اشغالگرند. علی عثمان جرادی، حسن نصرالله و اسحاق رابین را همانند هم دانسته است.

علی عثمان جرادی همانند الاسیر و حتی بی محاباتر از او سخن می گوید. علی عثمان جرادی امام مسجد قطیش در مناطق قدیمی صیدا است. او حزب الله را حزب شیطان دانسته است. وی اعلام کرده که هر کس حزب الله را تایید کند کافر است و اقتدا کردن به فردی را که به دولت سوریه یا حزب الله کمک کند حرام دانسته است.

شیطان جدید کشور لبنان را بشناسید (+عکس)
به گزارش تکناز، در حالی که چند هفته ای بیشتر از پنهان شدن احمد الاسیر و شماری از طرفدارانش در صیدا در جنوب لبنان نمی گذرد، هم اکنون سخن از الاسیر جدیدی است که همان موضع و حتی تندتر از او را در برابر دولت های سوریه و لبنان دارد.
نام شخص جدید، علی عثمان جرادی است که جانشین شیخ احمد الاسیر شناخته می شود. در حالی که پس از پنهان شدن شیخ احمد الاسیر، گروههای تکفیری در لبنان منتظر جانشین او بودند، هم اینک علی عثمان جرادی به عنوان جانشین او شناخته می شود.
علی عثمان جرادی همانند الاسیر و حتی بی محاباتر از او سخن می گوید. وی امام مسجد قطیش در مناطق قدیمی صیدا است.
جرادی حزب الله را حزب شیطان دانسته است. وی اعلام کرده که هر کس حزب الله را تایید کند کافر است و اقتدا کردن به فردی را که به دولت سوریه یا حزب الله کمک کند حرام دانسته است.
امام مسجد قطیش گفته است افرادی که از دولت سوریه و حزب الله حمایت کنند، نباید در قبرستان مسلمانان دفن شوند. وی حزب الله را همانند اسرائیل دانسته و گفته است هر دو اشغالگرند. علی عثمان جرادی، حسن نصرالله و اسحاق رابین را همانند هم دانسته است.
تنها موردی که این شیطان جدید اعلام نکرده این است که با وجود این همه قاطعیت چگونه کوچکترین مشکلی با دولت اشغالگر قدس که سالهای سال مسلمانان را قتل عام می کند، ندارد و برنامه ای هم برای مبارزه با آن نخواهد داشت!
منبع : پرشین وی

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات