تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

کوههای پامیر معروف به بام دنیا در ارتفاع ۴۰۰۰ متری دریاچه نمکی را در خود جای داده که بسیار شگفت انگیز است.

برخی قسمتهای دریاچه نمکی کاراکول، بیش از ۲۳۰ متر عمق دارد و در شب سیاه به نظر می رسد (محلی ها به آن دریای سیاه هم می گویند) و هر قایقی در آن واژگون می شود.

قدیمی ها می گویند میلیونها سال قبل شهاب سنگی به زمین می خورد و دریاچه ظاهر شده و شکل زمردی به خود می گیرد.

دریاچه کاراکول در مرز کاشغر و چین غربی است و تنها قوم کاراکول که اصلا قرقیزی هستند در منطقه زندگی کرده و در تابستان به ارتفاعات می آیند چرا که زمستان منطقه به ۴۵ درجه زیر صفر می رسد.

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

تصاویر جالب از دریاچه ی شگفت انگیز تاجیکستان

 

منبع : فان پاتوق

 

تبلیغات