تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکسهایی از گیاهان گوشتخوار

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهایی از گیاهان گوشتخوار
شکار گیاهان گوشتخوار در حقیقت حیوانات بسیار کوچک و اغلب اوقات حشرات هستند.
گیاهان حشره‌خوار در زمینهایی مانند مردابها یا لجن‌زارها رشد میکنند که خاک آن از نظر مواد مغذی بسیار فقیر است. این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی دیگر، به شکار حشرات و استفاده از مواد موجود در آنها پرداخته و برای این منظور تکامل یافته‌اند. تصاویر زیر گونه های نایاب و کمیاب این نوع از گیاهان را نشان می دهد.
 

عکسهایی از گیاهان گوشتخوار

 

تبلیغات