تبلیغات

تبلیغات

این فوتبالیست خشن هم نشان داد که دل دارد !

مجموعه : اخبار ورزشی
این فوتبالیست خشن هم نشان داد که دل دارد !
مدافع جنجالی تیم رئال مادرید " په په " تا به حال رفتار های خشن و نامناسبی از خود نشان داده است مانند لگدی که ۴ سال قبل به پشت بازیکن ختافه زد و باعث محرومیت 10 جلسه ای شد یا لگد کردن دست مسی در الکلاسیکوی دو فصل قبل. 
وی در یکی از اقدامات اخیرش نشان داد آنقدر را هم که همه فکر می کنند خشن و ناجوان مرد نیست. وی در عکس زیر در حال بازدید از بیمارستانی است که مختص کودکان بیمار می باشد.
 

این فوتبالیست خشن هم نشان داد که دل دارد !
 

تبلیغات