تبلیغات

تبلیغات

طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)

طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)
حتما خیلی از شما به شال علاقه دارید و دوست دارید روش های مختلف بستن شال یاد بگیرید. پس این مطلب را تا آخر بخوانید.
1. پیچ معمولی
شال را از وسط تا کنید و یک حلقه درست کنید. آن را به دور گردنتان بپیچید و یک سر شال را از حلقه رد کنید و سر دیگری را به حالت حصیری از بالای اولی رد کنید.
2. پروانه ای
شال را از یک سوم سر آن از گردنتان آویزان کنید. طرف بلندتر را تا کنید سمت کوتاهتر را به دور آن گره شل بزنید.
طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)
3. پاپیونی
این مدل درست مانند بستن بند کتانی است. وسط شال پشت گردنتان باشد و دو طرف شال را به شکل گره پاپیونی به هم گره بزنید.
طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)
4. حلقه ای
شال را دور خودش بپیچید تا کلفت شود و سپس آن را دوبار دور گردنتان حلقه کنید و دو سر آن را پشت گردنتان گره کوچکی بزنید.
طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)
5. پیچ فرانسوی
برای این مدل از شال حریر یا نازکی استفاده کنید. دوبار آن را دور گردنتان بپیچید و دو سر آن را به یک طرف گردنتان گره بزنید تا سبک پاریسی کلاسیکی به آن بدهید.
طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)
6. دور شانه
برای این مدل دوست داشتنی و زنانه، از یک شال پهن به دور شانه هایتان استفاده کنید و دو سر آن را در جلو گره شلی بزنید. می توانید گره آن را به یک سمت بزنید و حالت یک وری شیکی به آن بدهید.
طرح های جالب بستن شال به دور گردن (+تصاویر)
7. دو گره ای
در دو طرف شال در طول های نامساوی گره هایی بزنید و آن را از وسط از گردنتان آویزان کنید. این حالت نامتقارن زیبایی خاصی دارد.

منبع : برترینها

تبلیغات