تبلیغات

تبلیغات

حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)

حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)
 
فرض کنید دارید تو ساختمان یا خیابان راه می روید و یک دایناسور غول پیکر ترسناک بهتون حمله می کنه ، چه حسی بهتون دست میده ؟
این مرد ژاپنی پس از دیدن این روبات دایناسور فرار را بر قرار ترجیح داده و از این بابت وحشت غیر عادی را تجربه کرده و به همین دلیل این اقدام برنامه سازان تلویزیون ژاپن را منطقی ندانسته و تصمیم دارد تا از آنها شکایت کند.

 

حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)
مردم ژاپن نیز با غیرمنطقی خواندن این اقدام ، خواستار عذرخواهی تلویزیون ژاپن از این اقدام هستند.
حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)
حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)
حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)
حمله ترسناک دایناسور به یک کارمند در شرکت (تصویری)

تبلیغات