تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی و باحال از اردوگاه لاغری کودکان در چین

تصاویر دیدنی و باحال از اردوگاه لاغری کودکان در چین
افتتاح کلوپ لاغری کودکان در چین باعث خوشحالی والدین نسل جدید شده است.

بیش از ۱۰۰ کودک چاق چینی از سراسر چین در این اردوگاه نظامی گردآوری شده اند تا با شرکت در برنامه ۲۰ روزه با انجام تمرینات سخت نظامی خود را لاغر کنند. در این برنامه کترشناسان متخصص تغذیه نیز برنامه خاص غذایی را به اجرا می گذارند.

تصاویر دیدنی و باحال از اردوگاه لاغری کودکان در چین
 

تصاویر دیدنی و باحال از اردوگاه لاغری کودکان در چین
 

تصاویر دیدنی و باحال از اردوگاه لاغری کودکان در چین
 

تبلیغات