تبلیغات

تبلیغات

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

محبت و عاطفه حتی در وحشی ترین حیوانات هم دیده می شود …

در صحرای سوزان بوتسوانا آفریقای جنوبی، بچه شیری به سبب غرور و سرکشی از خانواده اخراج شد. میشل لیگرس و والنتین گرونر نتوانستند مرگ او را ببینند. او را نگه داشتند و بزرگ کردند. حالا که بچه، شیری بزرگ شده است با این دو تن چنان رفتار می کند که فرزندی با والدینش!

به گزارش تکناز بوتسوانا دو و یک ونیم برابر اندازه انگلستان است و دارای بیابان های وسیعی است که بسیاری از حیوانات، بویژه شیرها، در آن زندگی می کنند؛ – اما در حال حاضر به سبب گسترش کشاورزی، زندگی شیرهای این منطقه به خطر افتاده است.

گفتنی است، برای ما، از آن حیث که انسانیم، سخن گفتن از حیوانات و ویژگی های آنها مشکل است؛ اما از بس که ما دوست داریم بدانیم – و شاید دوست داریم درباره همه چیز حرف بزنیم!- درباره این جانداران هم زیاد گفته ایم.

یکی از ویژگی های این حرف زدن این است که ما از حیوانات چنان حرف می زنیم که گویی انسان اند! … اما علی الحساب، چاره دیگری نیست!

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

دوستی جالب وحشی ترین حیوان جهان با این 2 نفر !+ تصاویر

 

منبع : روزگار نو

تبلیغات