تبلیغات

تبلیغات

آلبوم موسیقی ترانه‌های انتظار

مجموعه : دینی

 

آلبوم موسیقی ترانه‌های انتظار

بر تو كه بر سجاده‌ی انتظار نشسته‌ای و فریاد امن یُجیب سر داده‌ای سلام می‌كنم.

تو كه فهمیده‌ای انتظار برترین عبادت است.

بیا و كامت را به درودی به آستان خاندان نور شیرین كن و صلواتی بفرست و در این بزم، به این نوا همراه ما باش.

تشنه‌ی چشمت، به جرعه دیدار سیراب باد

ترنم اول

ترنم دوم

ترنم سوم

ترنم چهارم

ترنـم پـنـجم

ترنـم شـشم

تـرنـم هـفـتـم

تـرنـم هـشـتـم

تــرنــم نــهـــــم

تــرنـــم دهــــــم

تــرنــــم یـازدهـم

تــرنــــم دوازدهـم

تــرنـــم سـیــزدهـم

تـــرنــم چــهــار دهـم

تـــرنـــم پـــانـــزدهـــم

تـــرنــــم شانـزدهـم

تـــرنــــم هـفدهم

ترنــم هجـدهـم

ترنم نوزدهم

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات