تبلیغات

تبلیغات

تصویری از مردان دوبله ایران در یک عکس دسته جمعی

تصویری از مردان دوبله ایران در یک عکس دسته جمعی

نشسته از چپ: اساتید اصغر افضلی ، منوچهر والی زاده ، محمود قنبری ، احمد رسول زاده ، زنده یاد محمد رضا زندی ، چنگیز جلیلوند . ردیف سوم: عباس نباتی ، اصغر بیچاره (از عکاسان نامی کشور) پرویز ربیعی و …

ایستاده از راست: اساتید جلال مقامی ، نصرالله مدقالچی ، ولی الله مومنی ، مرتضی احمدی ، سیامک اطلسی ، خسرو خسرو شاهی ، اسفندیار مهرتاش ، منوچهر اسماعیلی ، محمد علی دیباج ، مهدی آرین نژاد , علی محمد اشكبوس , حسین عرفانی , آقای رضائی , زنده یاد امیر قطعه ای ، علی همت مومیوند .

تصویری از مردان دوبله ایران در یک عکس دسته جمعی

 

باشگاه خبرنگاران

 

تبلیغات