تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

کتابخانه سیار عشایر (عکس)

کتابخانه سیار عشایر (عکس)
تصویری نایاب از کتابخانه سیار عشایر در سال 1349

 

a