تبلیغات

تبلیغات

سگی دلسوز که مادر گربه های یتیم شد (+عکس)

سگی دلسوز که مادر گربه های یتیم شد (+عکس)
 
در دنیای حیوانات بعضی از حیوانات با مهر خود نسبت به دیگر حیوانات گاهی از بعضی انسان ها پیش می گیرند!!!

شخصی به نام Michelle Parden که یک بول داگ د خانه خود دارد عکس هایی از حیوان خانگیش در اینترنت گذاشته است. سگ او از چند بچه گربه یتیم و ولگرد مانند یک مادر دلسوز مراقبت می کند.

 

 
 

تبلیغات