تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)
تصاویری از واژگونی کامیون سیمان روی ماشینی که راننده آن خانم 35 ساله ای بود.
راننده کامیون حمل سیمانی در چین هنگام روشن کردن ماشین مقدار زیادی سیمان را روی ماشین زنی 35 ساله میریزد.پس از اینکه نجات دهندگان متوجه میشوند زن هم در ماشین خود به دام افتاده است سریع تلاش می کنند او را نجات دهند و پس از 40 دقیقه این زن خوش شانس تنها با چندین جراحت کوچک نجات پیدا می کند.

 

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

زنی که زیر کامیون سیمان مدفون شد (+ تصاویر)

 

تبلیغات