تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

در این مکان اینترنت متولد شد !+ عکس

مجموعه : علمی
در این مکان اینترنت متولد شد !+ عکس
 
اولین ارتباط دائم ARPANET در 21 نوامبر 1969 بین IMP – پردازنده پیام رابط – دانشگاه کالیفرنیا و IMP موسسه تحقیقاتی استنفورد برقرار شد.
 
در 29 اکتبر 1969 میلادی «لئونارد کلاین راک» و تیم تحقیقاتی، نخستین پیام را با استفاده از آنچه امروز اینترنت نامیده می‌شود، برای محققان دانشگاه استنفورد ارسال کردند. اولین پیام «log in» بود، اما سیستم پس از ارسال دو حرف L و O‌ قطع شد؛ یک ساعت بعد با تلاش محققان کل واژه با موفقیت ارسال شد.
 
اولین ارتباط دائم ARPANET در 21 نوامبر 1969 بین IMP – پردازنده پیام رابط – دانشگاه کالیفرنیا و IMP موسسه تحقیقاتی استنفورد برقرار شد.

در دسامبر 1969 چهار نقطه اتصال (node) در دانشگاه کالیفرنیا، موسسه تحقیقاتی استنفورد، دانشگاه یوتا و دانشگاه کالیفرنیا در سانتا بارابارا نصب و راه‌اندازی شدند. تا سال 1975 میلادی 57 پردازنده پیام رابط (IMP)‌ و تا سال 1981 میلادی 213 پردازنده در این مراکز وجود داشتند و IMP دانشگاه کالیفرنیا نیز در سال 1982 با فناوری جدید جایگزین شد.

 

اتاق محل تولد اینترنت در سال 2011 بازگشایی شد و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.
 

 

  در این مکان اینترنت متولد شد !+ عکس
 

 

اتاق 3420 در Boelter Hall دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس
 

 

  در این مکان اینترنت متولد شد !+ عکس
 

 

محل تولد اینترنت
 

 

  در این مکان اینترنت متولد شد !+ عکس

 در این مکان اینترنت متولد شد !+ عکس

 

 

«لئونارد کلاین راک» از محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس
 

 

 
 

تبلیغات