تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 

قطر تنه این درختان تا یک و نیم متر و ارتفاع آنها به 45 متر میرسد. دلیل این رشد واضخ است ، رسیدن به بالای صخره برای دریافت نور بیشتر.

داخل پارک ملی برایس کانیون و در لابلای صخره های بلند و برافراشته این منطقه برخی از بلند ترین درختان جنوب آمریکا رشد کرده اند. قطر تنه این درختان تا یک و نیم متر و ارتفاع آنها به 45 متر میرسد. دلیل این رشد واضخ است ، رسیدن به بالای صخره برای دریافت نور بیشتر.

این درختانبلند در لابلای صخره ها و دره های عمیق این منطقه ظاهری جالب و دیدنی به آن داده است که سالانه هزاران نفر را برای دیدن به سمت خود جذب میکند.

 

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 عکس هایی از پارک ملی برایس کانیون در جنوب امریکا

 

تبلیغات