تبلیغات

تبلیغات

بانو کاش می دانستی (+ عکس)

بانو کاش می دانستی (+ عکس)

 

حجاب را چقدر دوست می دارد؟ …

 

 

بانو کاش این باطن پاکی که می گویی
 

 

ظاهرش هم خدایی بود…

 

بانو کاش می دانستی خدایی که دلت با اوست
 

 

حجاب را چقدر دوست می دارد…

 

و می دانم که می دانی خدا تو را چگونه بیشتر دوست دارد..

 

نصیحت نوشت

 

برداشتن حجاب از سر تو مقدمه ای می شود بر برداشته شدن حجاب از چشمان دیگران

به چشمان خیره ی دیگران به خودت ایراد مگیر که مقصر خود تو هستی

تبلیغات