تبلیغات

تبلیغات

زن زندگیست و مرد امنیت (+عکس)

زن زندگیست و مرد امنیت (+عکس)

 


و چه زیبـا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج
غرورِ امنیتش کُند …

 

زن، زندگیـست
و
مـرد، امنیت
و چه خوب می شود وقتی
مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ
امنیتِ زندگیـش کُند
و چه زیبـا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج
غرورِ امنیتش کُند …

 

 زن زندگیست و مرد امنیت (+عکس)

 

یاد آوری نوشت

مجـازی هستیم…اما… دلمـان مجازی نــیست.. میشکند…

 

حواست به تایپ کردنت باشد..

 

تبلیغات