تبلیغات

تبلیغات

22 دلیل خفن برای ترک سیگار!!

22 دلیل خفن  برای ترک سیگار!!
 
عوارض و صدمات ناشی از استعمال سیگار تقریـبـاً بـرای همگی ما آشكار و معلوم است
 
افراد سیگاری نه تنها سـلامـتـی خـود را در مـعـرض انــواع بیماری های خطرناك قرار می‌ دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیانشان می گردند. متأسفانه امـروزه برخی افراد سیـگار كـشـیـدن را نشانـه بلـوغ و یـا حتی «كلاس» خود محسوب می كنند و با پـك زدن هـای آنچنانی سعی در خودنمایی و فخرفروشی دارند.
 امـا در ایـن بـخـش بـه 22 دلیل مهم برای ترك سیگار اشاره می كنیم:

1 – ظاهر آراسته تر با حذف لكه های روی انگشتان و دندانهایتان.
2 – حذف بوی بد دهان ناشی از كشیدن سیگار و تنفس راحت تر.
3 – حذف بوی سیگار از لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـایـلـی كه با آنها سروكار دارید.
4 – پیشگیری از پیدایش چین و چروك  زودرس در پوست صورتتان.
5 – حذف مشكلات تنفسی از قبیل: خس خس حین تنفس، سرفه ، برونشیت مزمن، و از همه مهمتر سرطان ریه.

 

——————————–

6 – بازیافت دوباره حس بویایی و چـشایی كـه بـر اثر استعمال سیگار از حساسیتشان كاسته شده است. دوباره طعم واقعی غذایتان را احساس خواهید كرد.
7 – احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی، افزایش قوای جسمانی.
8 – خواب بهتر و راحت تر.
9 – كاهش خطرات بیماری های قلبی ، نـفـخ، فـشـارخـون بـال ا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده ، برگشت اسید معده، سرطان دهان و تعداد بیشماری از سرطان های گوناگون .
10 – كاهش بیش از 50 بیماری و عارضه های گوناگون.

 

——————————–
11 – دوباره كنترل رفتار خود را به دست خواهید آورید و با رهایی از زنـدان اعـتـیـاد بـار دیگر حس آزادی را باز پس خواهید گرفت.
12 – كاهش خطر آسیب رسیدن به نوزاد در زنان باردار.
13 – افزایش طول عمر (افرادی كه به طور مستمر سیگار می كشند به طور متوسط 16 سال از عمر خود را از دست می دهند. )
14 – فراهم آوردن یك محیط سالم و سلامت برای كودكان وتمام افرادی كه با آنان زندگی می كنید.
15 – الگوی مناسبی برای فرزندانتان خواهید بود.

 

——————————–
16 – حذف هـزیـنـه هـای خرید سیگار كه قابل توجه بوده و می توان آن را صرف امور بهتری كرد.
17 – رهایی از صدها ماده سمی و سرطان زای موجود در سیگار.
18 – تردد و مسافرت به وسیله قطار، هواپیما و اتوبـوس بـرای شـما و دیـگر افراد سهل تر و دلپذیرتر خواهد شد.
19 – دیگر در محل كارتان مجبور نیستید برای سیگار كشیدن از اتاق خارج شوید!
20- بـا تـرك ایـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـه نـفس  خود را افزایش دهید و به اراده خودتان ببالید.
21 – از دنبال جا سیگاری گشتن خلاصی می یابید.
22 – از آن مهمتر دیگر نیازی به مطالعه دوباره این مقاله نخواهید داشت!

 

تبلیغات