تبلیغات

تبلیغات

بازگشت دیدنی این آهو به دل طبیعت + تصاویر

بازگشت دیدنی این آهو به دل طبیعت + تصاویر
 
تصاویری از آهوی زخمی شده که پس از درمان دوباره به دل طبیعت باز گشت.
 
زنده گیری آهو در خراسان شمالی و نحوه نگهداری توسط متخلفین باعث رشد غیر طبیعی شاخ ، سُم دست و پای حیوان شده که عملا این تغییرات فیزیکی و عادت کردن حیوان به انسان قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارد.

 

 
 
 

تبلیغات