تبلیغات

تبلیغات

با خیال راحت زن باش! + عکس

با خیال راحت زن باش! +  عکس

 

 

جملاتی زیبا و خواندنی برای موفقیت های بیشتر در زندگی

بعضی از مردها
انقدر مرد هستند
که یک زن،می تواند
باخیال راحت زن باشد

 

با خیال راحت زن باش! + عکس

عشق نوشت

در عشق ، یک و یک می شود یک

ژان پل سارتر

 

تبلیغات