تبلیغات

تبلیغات

کتک خوردن نخست وزیر توسط پدر دانش آموز! + عکس

مجموعه : مجله خبری
کتک خوردن نخست وزیر توسط پدر دانش آموز! + عکس

 

اطراف «چانگ هانگ وون»  نخست وزیر  کره جنوبی خالی است. از بادیگارد خبری نیست. اما چیزی که نظر مرا جلب کرده است چهره نخست وزیر در هنگام سیلی خوردن است.

تصویر کتک خوردن نخست وزیر کره جنوبی از پدر یکی از دانش آموزان فوت شده در حادثه کشتی غرق شده است.

کتک خوردن نخست وزیر توسط پدر دانش آموز! + عکس

اطراف «چانگ هانگ وون»  نخست وزیر  کره جنوبی خالی است. از بادیگارد خبری نیست. اما چیزی که نظر مرا جلب کرده است چهره نخست وزیر در هنگام سیلی خوردن است.
چشمانش را بسته و بیشتر از همه ی کسانی که ادعای کظم غیظ می کنند،  خودش را کنترل  میکند.

نه میگوید قضا و قدر بوده و نه میگوید عمر دست خداست !….. سکوت میکند ، میگوید شبها نمیتواند از ناراحتی و عذاب وجدان بخوابد…. اظهار همدردی  میکند و عذرخواهی و  استعفا …..

 

تبلیغات