تبلیغات

تبلیغات

صخره نوردان دنیا با کوه اورست + عکس

مجموعه : اخبار ورزشی
صخره نوردان دنیا با کوه اورست + عکس
 
لازم به ذکر است که در کل مسیر صخره نوردی روی این سد سویسی تنها 5 قلاب برای گذاشتن طناب نجات وجود دارد که این خود به معنی خطرناک بودن صعود از اورست صخره نوردان است.
 
اورست بلندترین کوه روی زمین است و آرزوی هر کوهنوردی رسیدن به بالای آن است اما تنها افراد حرفه ای و با تجربه هستند که می توانند به قله بلندترین کوه دنیا برسند. در میان صخره نوردان هم کوه اورستی وجود دارد که برای فتح آن بی تاب باشند.

دیواره سد "Diga di Luzzone" به عنوان بلندترین دیوار صخره نوردی غیر طبیعی دنیا شهرت پیدا کرده است و از این رو به آن اورست صخره نوردی هم گفته می شود. این دیواره در اصل برای نگه داشتن آب ساخته شده است و صخره نوردی روی آن غیر مجاز است.

 

صخره نوردان دنیا با کوه اورست + عکس
 
در حالی که این کار غیر مجاز است اما همه روزه افراد زیادی به این سد می آیند تا شانس خود را محک بزنند و مسئولین سد هم به این کار عادت کرده اند اما به افرادی که بالای سد می رسند اجازه نمی دهند بیش از چند دقیقه در آنجا باقی مانده و به سرعت از محیط دورشان می کنند.

این دیوار 165 متر ارتفاع دارد و برای رسیدن به اولین جای پا باید یک نردبان به همراه داشته باشید زیرا اولین گام در ارتفاع شش متری گذاشته شده است. تنها افرادی که با تحربه و حرفه ای باشند می توانند به بالای این دیوار صعود کنند زیرا در برخی نقاط شیب 5 درجه های مشکلات بسیاری را برای آن ها ایجاد می کند.

لازم به ذکر است که در کل مسیر صخره نوردی روی این سد سویسی تنها 5 قلاب برای گذاشتن طناب نجات وجود دارد که این خود به معنی خطرناک بودن صعود از اورست صخره نوردان است.

 

 
 
 

تبلیغات