تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از بناهای تاریخی

مجموعه : تاریخ ایران
تصاویری از بناهای تاریخی
 
این تاریخ با نگاه و حضور مردم است که زنده مانده و تداوم دارد.
 
مردم و تاریخ دو جزء جدایی ناپذیر زندگی هستند . چه درگذر از کنار آثار تاریخی ، چه در دیدار از این اماکن و چه مردمی که در ساخت و احیای این بناهای تاریخی دخیل هستند ، همه و همه بوی تاریخ، بوی خاطرات و بوی گذر زمان را می دهند .

 

 
 

تبلیغات