تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

با تو قدم زدن را دوست دارم + (تصویر)

با تو قدم زدن را دوست دارم + (تصویر)

 

 

کافی ست حواسمان بهم باشد . . .

.

.

.

 

با تو قدم زدن را

 

دوست دارم

 

به جای خانه

 

برایت

 

جاده خواهم ساخت…

احسان پرسا

با تو قدم زدن را دوست دارم + (تصویر)

عشق نوشت

هوای دو نفره داشتن

 

نه ابر می خواهد نه باران

 

کافی ست حواسمان بهم باشد . . .

 

تبلیغات