تبلیغات

تبلیغات

اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر

اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر

 

آندری پس از این مطالعات دریافت که روش زندگی مورچه ها طی 150 میلیون سال گذشته تکامل یافته است و این موجودات قادرند خود را با محیط اطراف وفق دهند. 

آندری پاولوف تا 7 سال پیش علاقه خاصی به عکاسی ماکرو نداشت، تا اینکه یک ضایعه نخاعی او را خانه نشین کرد.

از این زمان بود که وی محو دنیای شگفت‌انگیز مورچه‌ها شده و شروع به مطالعه کتب مختلف درباره مورچه‌ها و رفتارشان کرد. آندری پس از این مطالعات دریافت که روش زندگی مورچه ها طی 150 میلیون سال گذشته تکامل یافته است و این موجودات قادرند خود را با محیط اطراف وفق دهند.

آندری به شدت تحت تاثیر روش زندگی مورچه‌ها قرار گرفت و مصمم شد که باقی عمر خود را صرف عکاسی از این حشرات شگفت انگیز کند.اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر


اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر


اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر


اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر


اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر


اسرار زندگی مورچه ها به روایت تصویر

تبلیغات