تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

مجموعه : تاریخ ایران
عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

به گزارش تکناز عکس هایی که مشاهده می کنید برای دوران قاجار است البته در مجموعه عکس های برجا مانده از آنتوان سوریوگین تعدادی عکس استودیویی و پرتره از شخصیت های شناخته شده سیاسی و هنری وجود دارد که برخی از آنها اسناد مهم تاریخی زمان قاجار و پهلوی اول محسوب می شود.آنتوان سوریوگین که امروزه با عکس های کم نظیرش از زندگی مردم و درباریان در عصر قاجار شناخته می شود در زمان خود از عکاسان مشهوری بوده است

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

مظفرالدین شاه قاجار

که مقامات و شخصیت ها از او می خواسته اند تا از آنها عکس بگیرد. گرچه آنتوان برای عکاسی از شاهان و مقامات عالی دوربین خود را به محل می برده است اما بسیاری نیز با حضور در استودیو عکاسی آنتوان جلوی دوربین عکاس می نشسته اند که خود نشان از اهمیت و شهرت این عکاس داشته است. چهره هایی چون کمال الملک، سید حسن مدرس،

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

مظفرالدین شاه قاجار

میرزا رضای کرمانی، مستوفی الممالک، امین السلطان در کنار شاهان و شاهزادگان شخصیت هایی هستند که در مقابل دوربین آنتوان خان نشسته اند. در زیر برخی از این عکس ها را مشاهده می کنید. تعدادی از این عکس ها مانند عکس آیت الله طباطبائی و سالار الدوله و امین اقدس تاکنون دیده نشده است و کسی از این موضوع اطلاعی ندارد زیر به دلیل قدیمی بودن کس ها و شخصیت ها است.

 
عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

آیت الله سیدمحمد طباطبائی

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

احمدشاه قاجار در کودکی

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

مظفرالدین شاه قاجار

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

ظل السلطان حاکم اصفهان

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

میرزا رضای کرمانی

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

میرزا رضای کرمانی و عباس‌علی داداش‌بیگ پدر رضاشاه

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

ظل السلطان حاکم اصفهان

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

امین اقدس سوگلی ناصرالدین شاه

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

امین السلطان و ملازمانش

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

بوریس، سفیر شوروی

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

ادیب پیشاوری

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

کدخدای یک از دهات اطراف تهران

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

پرتره وزیر دولت

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

تیمور میرزا و فرزندانش

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

جعفرقلی خان سردار بهادر و قشونش

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

حسن علی خان گروسی

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

ابولفتح میرزا، سالارالدوله

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

حسین قلی خان مخبرالدوله

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

میرزا حسین خان سپهسالار و درباریان ناصرالدین شاه

عکس های قدیمی از شخصیت‎ها در ایران قاجار

میرزا علی اصغر خان اتابک و درباریان ناصرالدین شاه

 
 
 

تبلیغات