تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی
میانمار در دیدار با دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران عزیزمان لباس بسیار جالبی پوشیده بود به گزارش تکنازسفیر اکرادیته کشور میانمار در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران استوارنامه خود را تسلیم وی کرد و با هم پیام دوستی بستند و همچنین تصاویری در این مورد موجود است.
 

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

تصاویری از مدل لباس میانمار در دیدار با روحانی

 

تبلیغات