تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

تصاویری که در قسمت پایین مشاهده می کنید که از هزاران صلیب پوشیده شده است.تپه صلیب های لیتوانی ،به نوعی نماد این کشور و محلی بین المللی برای زیارت بحساب می آید. سابقه گذاشتن صلیب در این محل به قرن 14 میلادی باز میگردد . زمانی که مردم ، برای آزادی کشورشان از شر دشمنان و متجاوزان خارجی در این محل به دعا مشغولبود اند.

به گزارش تکناز در بین سالهای 1831 الی 1863 برای نشان اعتراضات خود در این محل صلیب نصب میکردند و تا سال 1895 بیش از 150 صلیب در این محل نصب شده بود. در طول جنگ جهانی دوم این تپه از صلیب پر گشت تا جایی که جان پاپ پل دوم نیز از این محل بازدید کرده و این محل را مکانی برای صلح نامیده است.در سال2006 بیش از 100 هزار صلیب در این تپه نصب شده بود که می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

لیتوانی و تصاویری از تپه ی صلیب در این مکان + عکس

تبلیغات