تبلیغات

تبلیغات

مردی که کم کم آب شد !+ تصاویر

مردی که کم کم آب شد !+ تصاویر
 
هنرمندی مجسمه هایی از جنس شمع را ساخت و آنها را روشن کرد و از آب شدن آنها عکس گرفت . معنا و مفهوم زیادی در عکس ها نهفته است.
 
تا باز شدن کامل عکس لطفا کمی صبر نمایید
 
مردی که کم کم آب شد !+ تصاویر
 
 
 
 
 

تبلیغات