تبلیغات

تبلیغات

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه
هنرمند و آشپز خلاق آمریکایی بخاطر علاقه زیادش به آشپزی و همچنین طراحی کفش! محصولی تولید کرده کاملا متفاوت. کفش های پاشنه بلند از جنس بیسکوییت و شکلات! این هنرمند معمولا کفش ها را بر اساس کیکی که عروس سفارش میدهد طراحی میکند.
 

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تصاویر کفش های پاشنه دار خوش مزه

تبلیغات