تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های رمانتیک جالب

اس ام اس های رمانتیک جالب
زندگی گل سرخی است كه گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است .
————————–
چقدر سخت است منتظر كسی باشی كه هیچ وقت فكر آمدن نیست.
————————————–
زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز
————————————–
نگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور ""قلبش "" می گذارد نه دور سرش
———————————–
برای غلبه بر ظلمت كافی است چراغ روشن كنیم ، چون نمی توان ظلمت را روشن كرد .
——————————
آنكه از ما بالاتر است ما را بدبخت می داند ، آن كه از ما پائین تر است ما را خوشبخت تصور می كند ، اما هر دو در اشتباهند ، زیرا ما گاهی خوشبختیم و غالبا بدبخت : بدبختی ما در آن ایامی است كه به نقایص زندگی خود توجه داریم و خوشبختی ما در لحظات كوتاهی است كه به نعمتهای زندگی خود نظر می اندازیم .
———————————-
دوای همه دردها نیكی است ، به شرط آنكه ندانند شما نیكید وگرنه نخواهند گذاشت نیك بمانید .
——————————–
ثروتمند كسى نیست كه بیشترین ها را دارد؛بلكه كسى است كه به كمترین ها نیاز دارد
————————————–
درعالم دوچیزازهمه زیباتر است: آسمان پرستاره و وجدانی آسوده
————————————–
دلیل موفقیت برخی از افراد انجام دادن کارهایی است که دیگران از انجام دادن آن سر باز میزنند
——————————-
خداوند به هر پرنده ای دانه ای میدهد ، اما آن را در داخل لانه اش نمی اندازد
———————————-
بخشندگی را از گل بیاموز، زیرا حتی ته كفشی كه لگدمالش می‌كند را هم خوش بو می‌كند
———————————
وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم وقتی که دیگر رفت به

انتظار آمدنش نشستم وقتی دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد من اورا

دوست داشتم وقتی اوتمام شد من اغاز شدم و چه سخت است تنها متولد

شدن مثل تنها زندگی کردن مثل تنها مردن….

———————————–
گذشته کتابی است که باید بارها خواند واز ان تجربه امو خت اینده کتابی است که اکنون توسط تو نوشته می شو دبکو ش تا انچه را می نگاری بعد ازخواندنش لذت ببری..
———————————-
صدا كن مرا كه صدایت زیباترین نوای عالم است
صدا كن مرا كه صدایت قلب شكسته ام را تسكین میدهد
صدا كن مرا تا بدانم كه هنوز از یاد نبرده ای مرا
نشسته ام تا شاید صدایم كنی
صدایم كنی ومحبت بی دریقت را نثارم كنی
———————————
هنگامی که محبت به شما اشاره می کند،
به دنبالش بروید،
اگر چه دارای راههای دشوار و پر فراز و نشیب بوده باشد.
————————–
مغزهای بزرگ درباره ایده ها فکر می کنن
مغزهای متوسط درباره حوادث
مغزهای کوچک درباره مردم
———————————-

تبلیغات