تبلیغات

تبلیغات

فضیلت اقامت در کربلا و زیارت امام حسین

مجموعه : دینی
فضیلت اقامت در کربلا و زیارت امام حسین
 
بسم الله الرحمن الرحیم

هشام بن سالم در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که شخصی نزد حضرت آمد و پرسید :
چه اجر و مزدی است برای فردی که در نزد حسین علیه السلام اقامت گزیند ؟
حضرت فرمودند :
هر روزش برابر هزار ماه است .
( همانطور که عظمت شب قدر به این است که از هزار ماه بهتر است ، عظمت یک روز اقامت در نزد آن قبر شریف هم برابر با هزار ماه است ؛ اما نکته آنجاست که شب قدر گر چه از هزار ماه برتر است ولی سالی یکبار است ، در حالیکه اقامت در کربلا در هر روز قابل تکرار است ).
آن مرد پرسید :
چه اجر و پاداشی است برای کسی که در راه رسیدن و در خود آن مکان مقدس از دارائیش خرج کند ؟
حضرت فرمودند :
خدا هر درهمی را که خرج کرده به هزار درهم پاداش خواهد داد .
( در دنیا اموالش پربرکت میشود و در آخرت هم به هر درهمی هزار درهم برای وی حساب میکنند ).
راوی میگوید ، عرض کردم :
چه ثوابی است برای کسی که در نزد آن امام علیه السلام نماز گذارد ؟
حضرت فرمودند :
هر کس دو رکعت نماز در نزد آن حضرت بخواند هر چه از خدا بخواهد به او عطا فرماید .
عرض کردم :
چه ثوابی است برای آنکه از آب فرات غسل کند ؟
حضرت فرمودند :
اگر به قصد زیارت حضرت در آب فرات غسل کند از گناهانش پاک میشود مانند روزی که از مادر متولد شده است .
کامل الزیارات ، باب 44 ، حدیث 2

َاَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا اَبا عَبْدِ اللَّه.

اَلسَّلام عَلَى الشَّیْبِ الْخَضیبِ،
أَلسَّلامُ عَلَى الْخَدِّ التَّریبِ،
أَلسَّلامُ عَلَى الْبَدَنِ السَّلیبِ،
أَلسَّلامُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقْرُوعِ بِالْقَضیب
یا حسین ثار الل….

 


تبلیغات