تبلیغات

تبلیغات

بحثی كوتاه درباره ازدواج موقت در اسلام

مجموعه : دینی
بحثی كوتاه درباره ازدواج موقت در اسلام

 

پیروان مكتب اهل بیت (ع) معتقدند كه ازدواج موقت امر مشروعى است كه در فقه اسلامى به عنوان‏ «متعه‏» معروف شده است. به این ترتیب ازدواج، دو گونه است: 1. ازدواج دائم كه وقت و زمان آن نامحدود است و 2. ازدواج موقت كه مدت آن با توافق طرفین تعیین مى‏گردد.

این ازدواج با ازدواج دائم در بسیارى از مسائل شباهت دارد از جمله:

1. مساله مهریه

2. لزوم خالى بودن زن از هر گونه مانع

3. احكام مربوط به فرزندانى كه از این ازدواج متولد مى‏شوند كه با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتى ندارد

4. نگهداشتن عده بعد از جدایى.

اینها همه نزد ما جزء مسلمات است، به تعبیر دیگر عقد موقت (متعه) یك نوع ازدواج است،با تمام ویژگیهایش.

البته تفاوتهایى میان عقد موقت و دائم وجود دارد از جمله این كه در عقد موقت نفقه زن بر شوهر واجب نیست، و دو همسر از همدیگر ارث نمى‏برند (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و یكدیگر ارث مى‏برند) .

شیعه این حكم را از قرآن مجید گرفته ‏است كه مى‏فرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة» یعتی «زنانى را كه متعه مى‏كنید، مهریه آنها را باید بپردازید». (1)

بسیارى از محدثان معروف و مفسران بزرگ تصریح كرده‏اند كه این آیه درباره عقد موقت است. برخی از بزرگان اهل سنت عبارتند از:

در تفسیر طبرى روایات زیادى در ذیل این آیه نقل شده كه نشان مى‏دهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه كثیرى از صحابه پیامبر (ص) به آن شهادت داده‏اند. (2)

در تفسیر «الدر المنثور» و «سنن بیهقى‏» نیز روایات در این زمینه فراوان است. (32)

در«صحیح بخارى‏» و «مسند احمد» و «صحیح مسلم‏» و كتب فراوان دیگر نیز روایاتى كه دلیل بر وجود عقد موقت در عصر پیامبر اكرم (ص) است دیده مى‏شود، هر چند روایات مخالف آن نیز وجود دارد. (3)

جمعى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه نكاح متعه در عصر پیامبر (ص) بوده سپس این حكم نسخ شده است ؛ در حالى كه جمعى مى‏گویند این حكم تا آخر عمر پیامبر (ص) بوده و «عمر» آن را نسخ كرده است. این عبارت‏ از عمر كه: «متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما:متعة النساء و متعة الحج» یعنی «دو متعه در عصر پیامبر (ص) وجود داشت و من آنها را تحریم كردم و بر آنها مجازات مى‏كنم!متعه زنان و متعه حج (كه نوع خاصى از حج است) » گواه این معنى است. (4)

بدون شك در این حكم اسلامى در میان روات اهل سنت – مانند بسیارى از احكام دیگر – اختلاف نظر است، بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر (ص) و بعضى به نسخ آن در زمان خلیفه دوم هستند و گروه اندكى بكلى آن را انكار مى‏كنند، و این گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد ؛ ولى فقهاى شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و مى‏گویند در عصر پیامبر (ص) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نیز نسخ آن غیر ممكن است.

به هر حال ما معتقدیم: ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوى قسمتى از ضرورت‌هاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نیستند، یا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى یا تحصیلى یا جهات دیگر مدتى از خانواده خود دور مى‏مانند و مواردى دیگر از این قبیل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در میان این گروهها باز مى‏كند ؛ مخصوصا در عصر و زمان ما كه سن ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى دیگر عوامل تحریك كننده شهوات، بسیار فراوان است. اگر این راه بسته شود، راه براى فحشا بیقین گشوده خواهد شد.

بار دیگر تكرار مى‏كنیم كه ما با هر گونه سوء استفاده از این حكم اسلامى، و آن را بازیچه دست هوسبازان قرار دادن، و زنان را به آلودگى كشاندن، شدیدا مخالفیم، ؛ ولى سوء‌استفاده بعضى هوسبازان از قانون نباید موجب جلوگیرى از اصل قانون شود، بلكه باید از سوء استفاده جلوگیرى گردد.

……………………..

مستندات:

1- سوره نساء، آیه 24.

2- تفسیر طبرى، جلد 5، صفحه 9.

3- الدر المنثور، جلد 2، صفحه 140- سنن بیهقى، جلد 7، صفحه 206.

4- مسند احمد، جلد 4، صفحه 436- صحیح بخارى، جلد 7، صفحه 16 و صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 1022 تحت عنوان‏«باب نكاح المتعه‏» آمده است.

5- این حدیث ‏به همین عبارت یا عباراتى شبیه آن از نظر محتوا در سنن بیهقى، جلد 7، صفحه 206 و بسیارى از كتب دیگر آمده است. نویسنده كتاب الغدیر، بیست و پنج‏حدیث از كتب صحاح و مسندها نقل مى‏كند كه ‏«متعه‏» در شرع اسلام، حلال و در عصر پیامبر (ص) و خلیفه اول و مقدارى از زمان عمر معمول بوده، سپس او در اواخر عمرش از آن نهى كرد (الغدیر،جلد 3،صفحه 332) .

(اقتباس از کتاب : اعتقاد ما ؛‌ نوشته آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی)

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات