تبلیغات

تبلیغات

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی صبح دیروز یکشنبه با حضور هنرمندان و اهالی سینما در محل خانه سینما برگزار شد….

 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
مانی حقیقی  فرزند زنده یاد نعمت حقیقی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
تشییع نعمت حقیقی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
هدیه تهرانی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
هدیه تهرانی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
بهمن فرمان آرا – هدیه تهرانی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری) 
ستاره اسکندری و مهراوه شریفی نیا
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
مریلا زارعی و هدیه تهرانی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
ستاره اسکندری
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
مسعود کیمیایی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
مهراوه شریفی نیا و مریلا زارعی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
جهانگیر الماسی – فردوس کاویانی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
جواد طوسی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
عباس کیارستمی
 

مراسم تشییع زنده یاد نعمت حقیقی با حضور بازیگران (تصویری)
مانی حقیقی

تبلیغات