تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس جالب(2 خرداد)

اس ام اس جالب(2 خرداد)
سبو بشکست و دل بشکست و جام باده بشکست

خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمی شکنم بشکن !

اس ام اس جالب(2 خرداد)

اولین جلسه ی کلاس بود، استاد اسامی بچه ها را یکی یکی می خواند،

رسید به اسم «بارانه». شخص مورد نظر را که پیدا کرد پرسید: واسه چی بارانه؟

دختر جواب داد: واسه اینکه روز تولدم بارون میومده !

برادر اهل دلی از ته کلاس گفت: خوبه اون روز آفتابی نبوده !!!

اس ام اس جالب(2 خرداد)

گلبولهای سفیدم فدای باکتری های وجودت

(پیامک پزشکی- بهداشتی !)

اس ام اس جالب(2 خرداد)

این پیام جهت حاضری در دفتر رفاقت بود که بدانی به یادتم !

اس ام اس جالب(2 خرداد)

اگر کردی مراروزی فراموش

در آید در دماغت ??? عدد جوش !
اس ام اس جالب(2 خرداد)

اگه زندگی سخته  اگه مشکلات زیاده  اگه بیکاری  اگه نیاز به سرمایه داری

نگران نباش ما برات دعا می کنیم !!!

اس ام اس جالب(2 خرداد)

گل خوش بو ی من باش تا محتاج ادکلن فرانسوی نباشی!!!

اس ام اس جالب(2 خرداد)

یه شب ستاره آرزو ها از آسمون اومد پایین گفت : یه آرزو بکن

منم تو رو خواستم

گفت نمیشه

گفتم چرا ؟

گفت : ما تو جنس بنجل نیستیم !!!

اس ام اس جالب(2 خرداد)

خانوم در حالی که جدول حل میکرد از شوهرش پرسید :

یک اختراع نام ببر برای جبران اشتباهات بشر !

شوهر گفت : محضر طلاق !!!

 
 

تبلیغات