تبلیغات

تبلیغات

بطریهای آب باقی مانده در ماشین شما بسیار خطرناک می باشند!

مجموعه : پزشکی و سلامت
بطریهای آب باقی مانده در ماشین شما بسیار خطرناک می باشند!
در یک برنامه تلوزیونی شرلی کرو ( یک بیمارسرطانی) گفت که این موضوع باعث ایجاد سرطان سینهدر وی شده. این موضوع یکی از علل رایج درجات بالای ابتلا نسج به شکل سرطانی در سینه شناخته شده. دکتر (متخصص غدد) معالج شرلی کرو به او گفت: خانمها نباید از آب شیشه آبی که در ماشین مانده بنوشند. گرما باعث واکنش شیمیایی در پلاستیک شیشه آب شده و باعث آزادشدن مولکولهای آن در آب می شود.این مولکولها به صورت سم مهلکی در بافت سرطانی سینه پیدا شده . پس خواهشمندیم مراقب باشیدو آب شیشه آب باقی مانده در ماشین
را ننوشید.

توصیه: خواهشمندیم جهت نگهداری آب آشامیدنی به جای پلاستیک از قمقمه استیل و یا بطری شیشه ای استفاده کنید.

 

تبلیغات