تبلیغات

تبلیغات

تولید 8 مدل خودرو از شهریورماه متوقف می‌شود

تولید 8 مدل خودرو از شهریورماه متوقف می‌شود

 
حدود20 روز پیش نظام‌الدین برزگری – رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – در یك نشست خبری اعلام كرد كه این خودروها فاقد استانداردهای55 گانه هستند.

با مصوبه روز گذشته شورای سیاستگذاری خودرو در خصوص ممنوعیت تولید خودروهای فاقد استانداردهای55 گانه از ابتدای شهریورماه، ادامه تولید خودروهایی همچون سایپا 141، پراید صبا، وانت مزدای تك كابین، موسو چهار سیلندر، سمند سورن، پژو روآ، پژو 405، پیكاپ تك و دو كابین در محاق قرار گرفتند.

* * ایران خودرو در صدر غیر استانداردها
اما به گفته برزگری، در گروه خودروسازی ایران خودرو، پژو روآ و پژو 405 فاقد استانداردهای55 گانه هستند؛ ضمن‌ آن‌كه سمند سورن و پژو405 معیار مصرف سوخت خودرو را نیز رعایت نكرده‌اند؛ به طوری كه مصرف سوخت هر دو خودرو باید 6.9 لیتر در هر 100كیلومتر باشد، اما سورن 8.80 و پژو 405 معادل 8.92 لیتر در هر 100 كیلومتر بنزین می‌سوزانند. با این حال پس از سخنان برزگری، ایران خودرو اعلام كرد كه با اقدامات انجام شده، مصرف سوخت سورن در حد استانداردهای مربوطه است. پس از آن برزگری نیز در خصوص این اعلام نظر ایران خودرو اظهار كرد كه ممكن است ایران خودرو با اقدامات انجام شده مصرف سوخت سورن را به حد استاندارد رسانده باشد؛ با این حال باید گزاش اقدامات انجام شده به استاندارد ارائه و تائید شود.

* * سایپا دومین تولیدكننده غیراستاندارد
رئیس موسسه استاندارد، سایپا 141 و پراید صبا از گروه خودروسازی سایپا را نیز فاقد استنداردهای55 گانه اعلام كرد.

* * پارس خودرو
از پارس خودرو نیز مصرف سوخت پیكاپ تك‌كابین و دوكابین بیش از حد استاندارد اعلام شد؛ به گونه‌ای كه مصرف سوخت این خودرو به جای 9.24 در هر 100 كیلومتر 11.84 لیتر است.

* * گروه بهمن
به گفته برزگری، در گروه خودروسازی بهمن نیز وانت مزدای تك‌كابین به جای مصرف سوخت 7.88 لیتر در هر 100 كیلومتر معادل 10.5 لیتر مصرف سوخت دارد و مصرف آن بیش از حد استاندارد است.

* * گروه مرتب
خودرو موسو 4 سیلندر تولید شركت مرتب نیز به جای 8.4 لیتر در هر 100 كیلومتر، 11.36 لیتر بنزین می‌سوزاند و مصرف سوخت آن غیر استاندارد است.

* * خودروهایی كه به برزخ می‌روند

به هر حال با كنار هم قرار دادن اظهارات رئیس سازمان استاندارد در خصوص اعلام اسامی خودروهای فاقد استانداردهای 55 گانه و مصوبه روز گذشته شورای سیاستگذاری خودرو در خصوص ممنوعیت تولید خودروهای فاقد استانداردهای55 گانه از شهریور ماه، به نظر می‌رسد كه تولید هشت مدل خودرو نام برده شده از شهریورماه به محاق توقیف خواهد رفت؛ البته اگر وزارت صنایع و معادن بر اجرای مصوبات خود مصر بوده و پافشاری كند!

 

تبلیغات