تبلیغات

تبلیغات

سه چیز پشت انسان را می شکند…

مجموعه : دینی
سه چیز پشت انسان را می شکند…

امام باقر(ع) میفرمایند: سه چیز پشت انسان را می شکند : مردی که عمل خویش را زیاد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد.

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج ۶۹، ص (۳۱۴)

و همچنین می فرمایند:
سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است: از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی، به کسی که از تو بریده است بپیوندی، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود، بردباری کنی.
بحارالانوار، دار احیاء الترا العربی، ج ۷۵، ص(۱۷۳)

 

تبلیغات