تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


سلام خوبی ؟ یه سوال داشتم

تو دل منو ندیدی ؟ آخه از وقتی اومد دنبال تو دیگه بر نگشت !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی

گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / یه که گویم که تو باران زمستان منی . . .
 

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از قلبم پرسیدم عزیزت کیه ؟ گفت اس ام اس بزن ببین کجا میره !

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


مهربانی را قسمت کنیم ٬ من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق ٬ دستهایش تا خدا هم میرسد . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)

A,B,C,D,E,F,G,H, _ ,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

دنبال I نگرد ! چون فدای U شده !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


گویند زیارت نه به همت است نه به قسمت / به دعوت است

پس ای گروه دعوت شده ما را نزد پروردگارتان یاد کنید . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی

چه رسد که من هم برسم به آرزویی . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)

شانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست / پس چرا بر شانه ام اشکی نمی ریزد کسی . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


اشک ها ریزم اگر شب به آخر برسد / شب فقط یاد توام ، کاش به آخر نرسد . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


عاشقی مثل فوقبال میمونه ، اگه مهربونی کنی گل میخوری . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


م با ت تا میشه ! نکنه تو موش بخوره م تنها میشه !!!

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


در محفل خود راه مده همچو منی را ٬ افسرده دل افسرده کند انجمنی را

ما افسرده دلان ساکن کوی غم و دردیم ٬ در عشق شکست خورده ولی توبه نکردیم . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


ستم اومد به جونم هر ٬ یک بار ٬ غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره ٬ غم یار و غم یار و غم یار . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


نه گل خواهد ز بوستان ها جدائی ، نه دل دارد خیال بی وفائی

ولیکن چرخش چرخ ستمگر زند بر هم رسوم آشنائی . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


غم خانه عشق تو به رضوان ندهم ، یک خار تو را به صد گلستان ندهم

تو معدن عشق آرزوهای منی ، من کفر تو را به گنج ایمان ندهم . . .

اس ام اس عاشقانه (25 خرداد)


ای دوست گلی به یادگار بفرست ، گر لایق گل نیستم خار بفرست

از بهر خدا ، نه از بهر دلت ، من پیامی داده ام تو جوابی بفرست !

 
 

تبلیغات