تبلیغات

تبلیغات

تست IQ خیلی جالب !!!

جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟

10, 20, ….., 15, 1000, ……, 16


عجله نکنید!

کمی فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست.


 

برای دیدن جواب صحیح برید پایین.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

16, 60, 1000, 15, 3, 20, 10

  ده  بیست سه پونزه هزارو شصت وشونزه   


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات