تبلیغات

تبلیغات

شیوه كنترل استرس در خانه

شیوه كنترل استرس در خانه

اگر به هوا پری، مگس باشی و اگر بر آب روی، خسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی. «بایزید بسطامی»

یه فرشته، چه شکلیه؟!

تا به حال فکر کرده اید که یک فرشته چه شکلی ست؟ اگر کسی از شما بخواهد آن را نقاشی کنید، چه طور می توانید؟

«کوربه»، یکی از نقاشان سبک «رئالیسم» در این مورد می گوید: «من نمی توانم یک فرشته را نقاشی کنم چون هرگز آن را ندیده ام.»

اما من به عنوان یک مربی نقاشی، هرگز با گفته ی «کوربه» موافق نبودم. به همین خاطر سر کلاس هایم، بارها از بچه ها خواسته ام که تصویر یک فرشته ی زیبا را برایم نقاشی کنند.

آن روز نیز از هنرجوها همین را خواستم و بچه ها شروع کردند به نقاشی کردن. «روژین» یکی از آنان بود که روحیه ی بسیار لطیف و در عین حال پرجرأتی داشت. او از معدود بچه هایی بود که شخصیت مستقلی داشت و به ندرت از من راهنمایی می خواست. آن روز هم قبل از این که گفته های من تمام شود، «روژین» مدادرنگی هایش را بیرون آورد و کارش را شروع کرد.

پس از چند دقیقه، بالای سر هر کدام از بچه ها رفتم و سؤال های شان را پاسخ گفتم. بیش تر فرشته های آن روز، دختران زیبارویی بودند که با یک جفت بال سفید، در آسمان پرواز می کردند اما نقاشی «روژین» با همه ی نقاشی ها تفاوت داشت. با خود گفتم: «شاید این بار هم «روژین» موضوع دیگری را برای نقاشی در نظر گرفته است.» بنابراین برای پی بردن به آن، منتظر تکمیل نقاشی اش شدم. رفته رفته برگه ی نقاشی «روژین» با قلب هایی به رنگ قرمز که میان نقاط رنگی شناور بودند، پرشد. به آرامی پرسیدم: «می شه بگی چی کشیدی؟» با تعجب نگاهم کرد و گفت: «خب، این ها فرشته اند دیگه!!»

آن روز، من درس بزرگی از «روژین» 9ساله آموختم، او به من آموخت که قلب هایی اطراف مان هستند که همگی فرشته اند؛ قلب هایی خالص، پاک و زیبا که موهبت خدایند و هرگاه به آن ها نیاز داشته باشی، همراه تواند و به یاری ات می آیند و برخلاف گفته ی «کوربه» به راحتی می توانی آن ها را ببینی؛ فقط کافی ست اندکی تأمل کنی.

 

تبلیغات