تبلیغات

تبلیغات

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی و وزیر بهداشت و … در روز جهانی اهدا کنندگان خون

مراسم بزرگداشت روز جهانی اهدا کنندگان خون صبح دوشنبه با حضور مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شرکت پالایش و پژوهش خون سازمان انتقال خون برگزار شد.
 

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی
 

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی
 

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی
 

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی
 

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی
 

عکسهای دیدنی الهام حمیدی و جمشید مشایخی
 

تبلیغات