تبلیغات

تبلیغات

باریکترین خانه دنیا + تصویر

باریکترین خانه دنیا + تصویر

مردی در چین به نشانه اعتراض به شهرداری شهر هایکو که زمین او را به طرح شهرداری انداخته است 3 سال پیش در زمینی که عرض یک طرف آن 40 سانت و طرف دیگر آن 3 متر است ( زمین به شکل ذوزنقه است ) خانه ای سه طبقه ساخته است . این خانه را شاید بتوان باریک ترین و کم عرض ترین خانه دنیا دانست .
 

تبلیغات