تبلیغات

تبلیغات

عمر چه کسانی بیشتر است؟

مجموعه : علمی
عمر چه کسانی بیشتر است؟
روانشناسان پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدند كه به منظور بهره بردن از عمری طولانی و پرثمر، یكی از بهترین و موثرترین كارها این است كه…
 
 
 
بررسی‌های جدید نشان می‌دهد، افراد خوشبین و آنها كه با دید مثبت به دیگران اعتماد می‌كنند، عمر طولانی ‌تری دارند.
روانشناسان پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدند كه به منظور بهره بردن از عمری طولانی و پرثمر، یكی از بهترین و موثرترین كارها این است كه هر كسی، زندگی خود را سرشار از احساسات خوشایند و مطلوب كند.
نوع نگرش و پردازش افراد در قبال مسائل گوناگون زندگی و چگونگی غلبه آنها بر مشكلات است كه بسیاری از دشمنی‌ها و كینه‌ها و حتی بیماری‌های قلبی را سبب می شود. افرادی كه در زندگی احساس قربانی بودن یا ناتوانی می‌كنند، بیشتر بیمار می‌شوند و عمر كوتاه تری دارند.
 
افراد خوش بین با آگاهی از نقش احساسات مثبت، مشكلات را مهار می‌كنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر افرادی كه احساسات منفی دارند، به قضایا به عنوان یك چالش نگاه كنند، نه به عنوان یك تهدید، پاسخ بدنی و مغزی بهتری می‌دهند، زیرا در این صورت سعی می‌كنند از قابلیت‌های خود به عنوان فردی كه در حال بررسی و حل چالش است، استفاده كنند.
 
در این میان، نكته مهم این است كه فقط نباید افكار منفی را از ذهن دور كرد، بلكه باید راهی برای عادت به افكار مثبت در ذهن پیدا كرد.
افراد خوش بین، مشكلات زندگی را نیز طبیعی می‌دانند و درصدد رفع آنها بر می‌آیند، نه در پی بزرگ جلوه دادن و احساس بدبختی كردن.
همین موضوع، آمادگی جسمی آنان را نیز بالا می‌برد، بیماری‌ها به شكل خفیف تری در آنها بروز می‌كند و با سرعت بیشتری بهبودی می‌یابند.
 
 

تبلیغات