تبلیغات

تبلیغات

900 هزار کودک متاهل در کشور

مجموعه : جامعه و سیاست
900 هزار کودک متاهل در کشور

یك فعال حقوق كودك گفت: متاسفانه براساس آمارهای رسمی بیش از 950 هزار كودك متاهل در كشور وجود دارد كه 85 درصد آنها دختر هستند…
 
 
 
 
 به گزارش ایلنا محمدبنیازاده با اعلام اینكه در مورد همسران كودك یا كودك همسرها آمارهای گوناگونی وجود دارد تا كید كرد: منابع رسمی حكایت از وجود 900 تا 950 هزار كودك همسر در كشور دارد این در حالی است كه چنین اتفاقاتی در حوزه كودكان برخلاف كنوانسیون بین‌الملل حقوق كودك است.

او با بیان اینكه آمارهای غیر رسمی به واقعیتهای دیگری در این حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از یك سو كودك را زیر 11 سال می‌داند و آن را در فرایند انتخابات، فاقد توانایی تفكر، ‌تعقل و تصمیم گیری برای انتخاب كاندیدا می‌داند اما سن ازدواج در كشور از سنین 9تا 13 سالگی تعریف می‌شود.

عضو كانون فرهنگی – حمایت كودكان كار ادامه داد: سن كودك در زمان رای دادن مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قانونی تعریف می‌شود اما با وارد شدن به حوزه كار، كودكان 15 تا 18 سال بنا به شرایطی می‌توانند كار كنند و منافع كودك نادیده گرفته می‌شود این درحالی است كه به مقاوله نامه منع بدترین اشكال كار برای كودكان توجه نشده و نظارتی نیز بر مشاغل سخت كودكان زیر 18 سال وجود ندارد.

به گفته بنیازاده متاسفانه دختران كم سن و سال و متاهل دركشور به جای كودكی كردن، نشاط، ورزش و تحصیل باید در موقعیت یك همسر و شریك جنسی ایفای نقش كرده و تمام مسوولیت‌های خطیر همچون خانه داری را عهده دار شود در حالی كه تجربه بارداری و زایمان‌های پرخطر كه در این سن بركودكان تحمیل می‌شود، عوارض و خطرات زیادی برای آنها و حتی فرزندانشان دارد.
 

تبلیغات