تبلیغات

تبلیغات

مشکلات جنسی جوانان !!

برای کسی که به بلوغ جنسی رسیده و امکان ازدواج نداشته باشد چند راه کار وجود داردکه خودرا در فضای گناه قرار ندهد.
 

سؤال

در حال حاضر مشکل بسیاری از جوانان، مشکلات جنسی است مخصوصا در جوانان 18 سال به بالا وبعضا متاسفانه امکان ازدواج برای آنان فراهم نیست، راه حل آن چیست؟

جواب

برای کسی که به بلوغ جنسی رسیده و امکان ازدواج نداشته باشد چند راه کار وجود داردکه خودرا در فضای گناه قرار ندهد.
1. حتی المقدور با توجه به وضعیت جسمانی خود، هفته ای دو روز (دوشنبه و پنج شنبه) روزه بگیرد، اگر برای او سخت است ماهی سه روز(پنج شنبه اول،آخرماه و چهارشنبه وسط ماه) را روزه بگیردکه فقهاء بزرگوار  در رساله های عملیه خود به ان توصیه فرموده اند. در هر حال پرخوری نکند،قبل از سیرشدن از طعام دست بکشد وتا گرسنه نشود غذا تناول نکند.
2. از خوردن غذای معطر، متنوع، آجیل خوری و… پرهیز کند.
3. لباس چسبان نپوشد و هرگز لخت وعریان نشود، حتی در حمام که کراهت دارد.(یعنی عورت در حمام پوشیده باشدبهتر است).
4. از دیدن عکس های مبتذل و غیر محارم و به ویژه جنس مخالف پرهیز کند.
5. از گفتن و یا شنیدن جک وفکاهی های جنسی حذر کند.
6. با افراد غیر مجرد ویا مجردی که در این زمینه صحبت می کند نشست وبرخاست نکند.
7. از اختلاط با زنان و یا مجالسی که مردو زن بی موالات هستند اجتناب کند.
8. هرگز بی کار نباشد وبه اشتغال بپردازد.« إِنَّ اللهَ یُبغِضُ الشّابّ ُ الفارِق» خداوند ازجوان بی کار به غضب می آید.
9. به ورزش هایی که موجب عرق ریزی می شود بپردازد، مانند: کوه نوردی، دوو میدانی، بسکتبال و…
10. در مجالس توسل و توجه به اهل بیت علیهم السلام شرکت کرده وبه زیارت حرم های شریف ایشان برود.
11. با توجه بیشتر و مراقبه، نماز اول وقت اقامه کند.

 

تبلیغات