تبلیغات

تبلیغات

کره chorea

مجموعه : پزشکی و سلامت
chorea كره بیماریی است كه در آن حركات غیر ارادی مفاصل بزرگ _ تنه و صورت بصورت سریع و جهشی اتفاق می افتد . athetosis آتتوزیس یك حركت آرام همراه با غیر طبیعی شدن تن عضلات می باشد كه بیشتر اندامهای انتهائی كوچك را درگیر می كند.

افتراق بین كره و آتتوزیس از هم مشكل است.
دیس تونی (dystonia) دیس تونی یك حركت غیر ارادی آرام و پیچشی است كه ابتدا عضلات پروگزیمال تنه و گردن رادر بر می گیرد.
sydenham chorea كره سیدنهام شایعترین فرم كره اكتسابی است كه تنها علامت نورولوژیك موجود در بیماری تب روما تیسمی است كه علت ایجاد این بیماری به خاطر یك پاسخ شدید اتوایمیون مغز به گروه ( آ ) استرپتوكوك است و بیشتر بیماران دارای آنتی بادی آنتی نورونال ( آنتی بادی ضد عصب ) می باشند كه این آنتی بادیها یك واكنش متقاطع با سیتو پلاسم سلول ساب تا لامیك و نورونهای هستهء دم دار ایجاد می كنند. و كره بیشتر به خاطرافزایش دوپامین در مغز اتفاق می افتد.

سه خصوصیت مهم كره سیدنهام عبارتند از1- حركات كره 2-ها یپوتونی(شلی عضلا نی) 3-تغیرات خلقی در بیمار

حركات كره ای معمولا به صورت قرینه است اگر چه گاهی به صورت یك طرفه هم ممكن است دیده شود.حركات كه معمولا جهشی هستند بیشتر در صورت-تنه وانتها دیده میشود. این حركات با استرس تشدید میشوند و در مو قع خواب از بین می روند.حركات كره ممكن است بصورت ناگهانی شروع شوند ولی غالباء بیماری آهسته پیشرفت می كند. هایپو تونی (شلی عصلات) ممكن است علامت بارز بیماری باشد و وقتی با كره همراه می شود ممكن است تغذیه-لباس پوشیدن-و راه رفتن بیمار را مختل كند.

حركات تیپیك (حركات مخصوض) در كره سیدنها م شامل

1- علامت شیر دوشی ( حركات دستها مانند كسی است كه مثلا از یك گاو شیر می دوشد.)

2- بیمار دست خود را بصورت قاشق در می آورد

3- پرش زبان ( بیمار نمیتواند بیش از چند ثانیه زبانش را از دهان بیرون نگه دارد)

4- وقتی از بیمار بخواهیم كه دستهایش را بالای سرش نگه دارد ساعد و كف دستها به طرف بیرون می چرخند.

طول مدت بیماری ممكن است چند ماه طول بكشد و گاهی یك و یا دو سال هم ممكن است طول بكشد. در 20درصد بیماران ممكن است در طول 1 یا 2 سال چند بار تجربه شود.
درمان

با استفاده از داروهای آرام بخش و دیازپام و داروهای دیگری مانند هالوپریدول
كره هانتینگ تون (Huntington chorea)
یك اختلال پیشرونده و دژنراتیو(تخریبی) سلولهای مغزی است كه به علت نا معلوم اتفاق می افتد.شیوع بیماری یك در هر ده هزار نفردیده میشودوانتقال ژنتیكی و بصورت اتوزومال غالب می باشد. شروع بیماری در سن35تا55 سالگی وبیشتر در خانمها دیده میشود ودر كودكان نادر است. كمتر از یك درصد بیماری در كودكان كمتر از 10سال ممكن است اتفاق افتد. رژیدیتی(سفتی عصلانی) و هایپوتونی(شلی عصلانی) علامت عمده در سنین كودكی است.وكره بیشتر عضلات پروگزیمال( ابتدائی-ابتدا نسبت به تنه) را در گیر می كند.سیر پیشرفت در بچه ها خیلی سریع بوده و مدت زمانی كه تا مرگ طول میكشد 8 سال در مقابل بزرگسال كه 12سال است میباشد.

علل دیگر كره شامل تشنج های غیر تیپیك- مسمومیتهای داروذی (مانند فنی توئین -آمی تریپتلین -فلوفنازین ) -قرصهای ضد بارداری -وبیماریهایی مانند هیپو تیروئیدی (كم كاری تیروئید) و بیماری ویلسون می باشد……

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات